MIR

Rapportering av olyckor och tillbud ska redan nu göras med ett nytt rapporteringsformulär, MIR (Manufacturer Incident Report). Det blir obligatoriskt att använda från 27 maj 2020.

Läs mer

Close Menu