Eudamed: Nytt datum

EU-kommissionen bekräftar att Eudamed inte lanseras som planeras. Nytt datum är nu 26 maj 2020.


Det innebär bl.a. att registrering av ekonomiska aktörer inte kan göras i Eudamed. Inte heller rapportering av olyckor och tillbud. Detta kommer fortsatt att göras till nationella myndigheter

Läs mer

Close Menu