Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Code of Practice är skapat av experter för experter

Ett ledningssystem får inte skapas av byråkrater där man läser standarden som en ”advokat läser lagen”. Man måste kunna skapa lösningar till funktionshindrade patienter med ibland unika krav och/eller multipla funktionshinder. Code of Practice är skapat av experter för experter och anpassar systemet efter den dagliga processen och inte tvärtom.

Vår närhet till den kliniska verksamheten gör att systemet är anpassat efter arbetsprocessen – inte tvärtom. Vi vet hur viktigt det är att ha möjligheten att skapa unika lösningar till funktionshindrade patienter med särskilda krav. Ledningssystemet får aldrig vara ett hinder i det arbetet.

Code of Practice är byggt för att stödja verksamheten i ortopedtekniska företag. I systemet finns de administrativa verktyg som behövs för att förse patienter med specialanpassade ortoser, proteser och andra medicintekniska hjälpmedel.

När du använder Code of Practice kan du vara säker på att du uppfyller kraven enligt ISO 9001, ISO13485 och MDD (93/42 EEC), men systemet omfattar även andra viktiga styrfunktioner inom företaget. Du kan dessutom välja till miljöledningsrutiner.

Tillsammans med vårt nätverk av erfarna användare och klinisk personal arbetar vi med ständig förbättring av våra tjänster och produkter. Många rutiner och formulär är globala, men för att fungera utifrån den enskilda klinikens behov finns både lands- och kundspecifika anpassningsmöjligheter.

I systemlicensen ingår också tillgång till Ledningssystemets Teknologiblock. Här hittar du kliniska metoder och manualer, journalföringsprogram, dokumentationsunderlag för patientanalyser, måttlistor med signering och spårbarhet samt brukarinformationer. Allt detta finns i den databaserade programvaran CoPDoc.

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353