Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Vem är kunden till ett ortopedtekniskt företag

Några säger att det är patienten som är kunden, medan andra menar att det är offentliga institutioner eller försäkringsbolag. I vårt perspektiv är ”kunden” en mix av intressenter vars kvalitetskrav ska tillgodoses. Men det är alltid patienten som är i fokus.

Allt detta innebär att det ortopedtekniska företaget har en rad krav på sig, både uttalade och outtalade. Vidare finns det lagar och föreskrifter som bara måste följas.

Code of Practice kvalitetsledningssystem kan användas för att på ett seriöst och professionellt sätt möta alla dessa krav. Med detta kan man öka sin konkurrenskraft på marknaden, förbättra sitt produktionsflöde, öka intäkter och reducera kostnader. Man flyttar fram gränsen för state-of-the-art produkter och tjänster.

Våra tjänster och produkter

CoPDoc
CoPDoc™ är vårt unika Windowsbaserade program och innehåller kvalitetssystemet; rutiner, manualer och databasformulär. Det går att skapa dynamiska kopplingar till affärssystem. All patientdokumentation sköts i CoPDoc, inklusive måttlistor och journalanteckningar.


Ledningssystem
Kvalitetsledningssystemet Code of Practice är vår huvudprodukt. Våra kunder bestämmer själva omfattningen av programmet; enbart teknisk patientdokumentation, ledningsrutiner för MMD, ISO-certifiering eller till ett TQM-system som även innefattar miljörutiner.


Revision
För att hjälpa kunden ständigt förbättra sin verksamhet genomför vi i samråd med kunden regelbundna revisioner. Vi kan också genomföra enstaka revisioner för att dokumentera hur kunden upprätthåller kraven enligt det Medicintekniska direktivet. Code of Practice är avsett att ligga till grund för certifieringen enligt ISO 9001:2000 och ISO 13485.


Patientenkäter
Vill du veta hur ni kan bli ännu bättre? Med vår standardiserade patientenkät kan du, med utgångspunkt från patienternas erfarenheter, mäta din verksamhets resultat och även jämföra den med andra, avidentifierade CoP-användare.


Utbildning
Vårt samarbete med den ortopedtekniska branschen, liksom vår egen och kundernas utveckling, är viktiga delar av Code of Practice. Läs mer om våra utbildningsprogram och kurser.

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353