Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Ett av de viktigaste kraven i det medicintekniska direktivet är att man vid valet av konstruktion för ett hjälpmedel ska eliminera eller reducera risker så långt det är möjligt (risk management).

Code of Practice är kvalitetskontrollerat och verifierat av flera certifieringsorgan. Det innebär att systemet lever upp till direktivets kravspecifikation och innehåller alla de rutiner och databasformulär som behövs för en effektiv och kvalitetskontrollerad informationshantering.

Varje patient är unik, vilket också gör varje hjälpmedel unikt. En typ av protes som är fullkomligt säker för en patient kan medföra betydande risk och fara för en annan. Systemet för riskhantering måste därför vara flexibelt för att vara praktiskt användbart. Det måste gå att identifiera och dokumentera användningsområdet för olika produkter, identifiera eventuella faror och bedöma risker i olika situationer. Därefter ska systemet ge möjlighet att värdera riskerna och göra en risk/fördel-analys för att sen bedöma om eventuella kvarvarande risker är acceptabla.

Allt detta måste dokumenteras och den enskilda brukaren måste informeras om hjälpmedlets syfte, användningsområde, begränsningar och varningar samt om skötsel och underhåll. En patient måste ges möjlighet att leva sitt liv till fullo; ibland måste därför ett hjälpmedel innebära en upplyst, informerad och kalkylerad risk. Code of Practice kan hjälpa patienten med detta.

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353