Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Ibland är det patienterna som har alla svaren

Vår patientenkät hjälper dig att ta reda på hur ni kan bli ännu bättre! Utgångspunkten är att via patienternas erfarenheter få ett underlag som rätt använt leder till lönsamma förbättringar.

Är du intresserad av benchmarking?

Med hjälp av vårt databasverktyg CopQuest kan du jämföra din verksamhet med andra företag i branschen. Tydliga rapporter och diagram visar hur man för varje fråga ligger till i jämförelse med andra medverkande. Vid jämförelser är andra företag förstås avidentifierade. Resultatet från undersökningen utgör ett mycket värdefullt diskussionsunderlag i det egna utvecklingsarbetet.

Frågeformulären
Enkäterna omfattar de viktigaste patientfrågorna och är utformade för att reflektera den patientupplevda kvaliteten. Formulären har arbetats fram i samråd med expertgrupper och testats i pilotundersökningar.

Metod
CoPQuest och enkäterna finns översatta till olika språk. Tillsammans med enkäten finns en tydlig beskrivning av tillvägagångssätt, mätmetoder och patienturval. Efter genomförd undersökning skickas enkäterna till Code of Practice för inmatning i CoPQuests databas.

Rapporter
CoPQuest generar tydliga rapporter för varje fråga och kan också visa jämförelser med tidigare års undersökningar. En unik funktion är att jämförelser också göras mellan andra CoP-användare. För varje fråga ser du hur du ligger till i jämförelse med andra, avidentifierade kunder. På detta sätt kan du jämföra din klinik med de bästa i ett land, en region eller globalt.

Förbättringsutrymme
Slutligen rapporterar vi utrymmet för förbättringar. Detta är ett sammanfattande mått som för varje fråga visar hur stort behov patienterna anser att det finns för förbättringar. Det beskriver alltså inte procentandelen missnöjda patienter utan den förbättringspotential som finns för olika områden.

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353