Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

CoPDoc för patientdokumentation gör den
kliniska vardagen lite enklare

Patientdokumentationen är den kanske mest centrala delen i systemet och används dagligen. Patientmodulen i CoPDoc innehåller alla de formulär som behövs i den dagliga verksamheten; Journalanteckningar, Måttblanketter, Patientanalyser och Brukarinformationer.

Det finns över tjugo olika måttblanketter för olika hjälpmedel och nivåer. För de kunder som önskar kan vi skapa helt kundspecifika formulär som har samma funktionalitet som standardformulären. Genom ett stort antal anpassade inställningar skräddarsys systemet för att passa varje användare. Det gör programmet lättanvänt även för personer med liten eller ingen datorvana.

Kopplade filer. Lägg till foton, word-filer, video-clips, pdf:er, gånganalysfiler eller andra elektroniska filer och koppla dessa till en patient eller ett jobb. Det förenklar och förbättrar dokumentationen av varje patient och jobb.

Signeringar. Varje händelse signeras med ett enkelt kommando, vilket gör det möjligt att följa statusen på varje jobb.

Journalanteckningar och kommentarer. Daganteckningarna visar kronologiskt alla händelser med patienten. För att snabbt och enkelt föra korrekt dokumentation kan man skapa egna mallar för journaltexter. Dessa kan sen lätt klistras in, redigeras och slutsigneras.

Det finns även mallar för tillverkningsinstruktioner, så att dokumentering av ett hjälpmedels uppbyggnad blir enkel.

Brukarinformation. Varje patient ska ha en individuell brukarinformation. CoPDoc underlättar detta med över tio olika formulär med texter skrivna av kliniska specialister. Dessa texter redigeras enkelt i CoPDoc. Man kan också klistra in egna mallar. Den färdiga informationen signeras, skrivs ut och lämnas till patienten.

Söka komponenter. Hitta komponenter och/eller batchnummer med några musklickningar. Allt finns lagrat i måttlistorna, vilket gör det väldigt enkelt när man vill hitta vilken patient som fått en särskild komponent. Detta är givetvis väldigt viktigt vid eventuella återkallanden av produkter, men är också användbart vid statistiksökning.

CoPDoc för patientdokumentation gör den kliniska vardagen lite enklare!

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353