Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Rena framgångsreceptet

Det är genom avvikelserapporteringen som man hittar information om var möjligheterna till förbättringar finns.

Ofta gör man en korrigering av produkten eller det felaktiga arbetssättet och nöjer sig med det, men man glömmer bort att identifiera själva orsaken till problemet. Genom att hantera avvikelsen på rätt sätt och angripa även orsaken till avvikelsen, alltså vidta en ”korrigerande åtgärd”, förhindrar man upprepningar av samma fel.

I CoPDoc finns färdiga formulär där enkla fel och avvikelser kan registreras på några sekunder. Handlar det om större avvikelser finns lättanvända underlag för det också. Avvikelserna kan sedan sorteras och filtreras. Informationen ger ovärderlig kunskap inför planeringen av förebyggande åtgärder. Statistiken går också att föra över till andra program, till exempel Excel, om man vill göra en djupare analys.

Att ta hand om och åtgärda funna avvikelser är också ett krav inom både ISO 9001 och ISO 13485, i MDD och i ledningssystem för hälso- och sjukvård.

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353