Kalender / Aktiviteter

Våra kurser, där teori blandas med praktik, höjer kunskapsnivån samt inspirerar till den fortsatta utvecklingen av det dagliga arbetet.

Nästa kurs:
5-6 oktober:
Ortoser för gång till barn med CP/MMC: Barnet, familjen, teamet och processen

Kontroll som ger försprång

Revision är en central del i ett kvalitetssystem. Och visst är det viktigt att kraven som ställs för certifiering kontrolleras. Men revisionen är också vårt viktigaste verktyg i arbetet med att identifiera branschgemensamma områden med utvecklingspotential.

Revisioner är av två slag; internrevisioner och certifieringsrevisioner (externrevisioner). För dig som är certifierad mot en ISO-standard för ledningssystem är det ett krav att genomföra internrevisioner regelbundet, utöver själva certifieringsrevisionen.

Revisioner används för att hitta förbättringsmöjligheter. Erfarenheter och idéer till förändringar och förbättringar som framkommer vid revisioner används till förbättringar av alla kunders system.

Revisionen omfattar bland annat:

  • Ledningens ansvar såsom policies, planering, mål, befogenheter
  • Hantering av resurser såsom personal och infrastruktur
  • Produktframtagning såsom kundprocesser, produktion och patientdokumentation
  • Mätning, analys och förbättring såsom kundnöjdhet och avvikelsehantering

För de kunder som önskar är dessa revisioner avsedda att ligga till grund för certifiering enligt ISO 9001:2000 och ISO 13485:2003. Andra kanske vill kontrollera hur väl man uppfyller kraven från det Medicintekniska Direktivet (93/42 EEC). Dessa lagliga krav kan vara svåra att uppfylla men en internrevision visar aktuell status.

Ledningssystemet innehåller rutiner för: internrevisioner och certifieringsrevisioner

code of practice ab
Brunnsgatan 48  553 13 Jönköping  telefon +46 708 132353